PÅMINNELSE!

I Olof Högberg-salen, Härnösands bibliotek händer följande lördagen den 25 mars:
Klockan 12 delas ”Lilla Lubbe”-priset ut till Anna Högström, Alice Melander och Sara Viklund. Vi bjuder på fika!
Klockan 14 håller Ludvig Nordström-sällskapet sitt ÅRSMÖTE.
VÄLKOMNA!
L u d v i g N o r d s t r ö m-s ä l l s k a p e t