JULNATT I SKOGEN

Julnatt! Alla människor sitta inne i sina varma boningar. Ingen tänker på skogen, men skogen tänker på människorna.
På sin gnistrande tron sitter skogens kung, Pan. En gnistrande krona har han på huvudet, högtiden till ära, en krona av iskristall. Runt honom ha församlats skogens alla väsen, alla de ljuva älvorna, de muntra nissarna och de snälla tomtarna. En härlig sal har han, Pan. Vilket tak, så högt och besatt med millioner flammande ljus. Vilka väggar, så vackert sirade de äro, så underliga de tyckas med fransar och glitter. Och golvet så vitt och glänsande.
Kungen väntar, hans drottning, skogsfrun, är ännu ej kommen.
−Var månde min drottning väl vara? Furorna spela än högre. Det låter som glädjemusik, det stiger, det klingar. Nu börjar det lysa och flamma inne i skogen, fräsa och prassla.
Skogsfrun kommer. En krona av sommarens skönsta blomster har hon på huvudet, en skrud av skir dimma och blixtrande månstrålar faller om henne. Håret är guldgult, men ögonen svarta och djupa och vackra som skogen. Men vem har hon med sig? En liten flicka. En rosig, skön flicka, så vacker som ej ord förmå säga. Men hon ser frusen ut och sjuk.
−Var hälsad, vår drottning, klingar det från alla som stå runt tronen.
−Var hälsad, min gemål! Vem för du där med dig?
−Ett stackars barn, som jag fann i en driva vid vägen till människorna. Hon frös och var nära döden av köld.
Skogsfrun talar sakta med sin gemål. Då börja Pans ögon tindra med en egen glans, och han springer upp och sätter sig på sin tron och blåser sin pipa, så att alla skogens älvor och tomtar och nissar dansa.
Pan har blåst sin sista bedårande ton och talar:
−Tyst, mina undersåtar! Lyss till ett budskap, som min drottning har givit mig, lyss och hören dess fröjd! Det barn, min drottning har räddat från döden, är Glädje!”
Glädje, Pans och skogsfruns dotter, hade för många år sedan gått ut från skogens rike för att leva bland människorna. Men nu höllo dessa på att bli för gamla för lek och dans, och därför hade Glädje vänt åter hem. Dock icke för att stanna. Hon äskar en gåva av sin fader, som skall kunna gagna både henne och människorna. Pan blåser i sin pipa sin ystraste låt, och plötsligt står en yngling vid Glädjes sida. Det är Skönhet. Och nu ber han om Glädjes hand. Pan har alltid vetat, att detta skulle inträffa och just en julnatt, förty julen skall vara Skönhets och Glädjes bröllopsfest.”Jag giver eder åt varandra och giver eder denna gåva: dansens och lekens. Gån ut bland människorna! Och tagen dem i edert följe på livets långa väg, och lären dem att bliva sköna och glada och att leka och dansa! Skogens frid vile över eder!”
När de så gingo bort, blåste Pan en skärande gäll låt, och åter stod han mitt i sitt hov och talade till gemål och undersåtar.
−Den natt, som gav oss Glädje, den tog henne ock ifrån oss. Men hon fann en yngling, och de tvenne gingo i dans och sång till människorna. Och icke höves det oss att gråta och sörja, att vår dotter gått ifrån oss. Glädje är skogens barn, och barnets hem skall vara ett glädjens. Hej och hopp! Och Pan tog sin drottning om livet och dansade bort i skogsdunklet, och alla tomtarna och nissarna och älvorna dansade bort mellan furorna …
Skogen sjöng till vindens musik och furorna höjde sina grenar mot himlen, och rimfrosten gnistrade i månstrålarna …

”Julnatt i skogen”. Härnösands-Posten 1900-12-18.
Sign. ”Tidu Mörk” = Ludvig Nordström

P R I S U T D E L N I N G

Saga Ivéus Wenglert, August Lundin och Alva Olsson tar emot Lilla Lubbe-priserna.

Lör 2/10 2021 kl. 13 i Olof Högberg-salen, Härnösands bibliotek.

Pristagarna läser upp sina noveller.

Fri entré och servering.

V Ä L K O M M E N!

Arr: Ludvig Nordström-sällskapet och Regionbibliotek Västernorrland

LILLA LUBBE-VINNARNA 2021

Första pris: Saga Ivéus Wenglert för novellen ”Snö”

Andra pris: August Lundin för novellen ”Det ingen ser”

Tredje pris: Alva Olsson för novellen ”Besök”

Prisutdelning kommer att ske lördagen den 2 oktober kl. 13, i Olof Högberg-salen, Härnösands bibliotek.

De vinnande bidragen finns nu att läsa i Pdf-format på sidan Ludvig Nordström-priserna

LUDVIG NORDSTRÖM-PRISTAGARE 2021. KATARINA VIKSTRÖM

Katarina Vikström, Sundsvall
har utsetts till 2021 års Ludvig Nordström-pristagare, journalistpriset

Juryns motivering:

”Med sann berättarglädje, tydlig nyfikenhet och ett personligt tilltal skapar Katarina Vikström spännande möten och upplevelser för sina läsare. Som reporter fångar hon ofta svåra frågor och skildrar människor i utsatta situationer med stor empati och socialt engagemang utan att för den skull lämna sin granskande journalistroll. Hos henne finns också en lyhördhet för vad som berör människor i vardagen, något hon med varsam penna och stor känsla formulerar i krönikor och böcker.”

Katarina Vikström är journalist och arbetar som reporter och krönikör på Sundsvalls Tidning och Mittmedia.
Hon har publicerat:

Ömtåligt gods : en krönikesamling (2016) ISBN 9789198333961
Hanteras varsamt : en krönikesamling (2017) ISBN 9789188713780
Underlandet tur och retur (2019) ISBN 9789188949912. En fiktiv historia inspirerad av verkligheten

Priset kommer att delas ut i samband med sällskapets årsmöte hösten 2021.

INSTÄLLT

På grund av corona-situationen är utdelningen av Lilla Lubbe-priset 20 februari inställd.
Inlämningstiden är förlängd till 24 april, och prisutdelningen kommer prel. att ske i september.

NOVELLTÄVLING. LILLA LUBBE-PRISET 2021
En novelltävling för dig som är född mellan åren 2000 och 2004
och som bor i Västernorrland.

Skriv en novell med max 10 000 tecken inklusive blanksteg och på vilket tema du vill, ämnet är fritt.
DU får bara tävla med en novell och språket ska vara svenska.
DIN novell kommer att läsas och bedömas av en jury som inte vet ditt namn eller var du bor.
DIN novell får inte vara publicerad tidigare.
1:a pris 3 000 kronor, 2:a pris 2 000 kronor, 3:e pris 1 000 kronor

Skicka in ditt bidrag i PDF-format, senast 24 april 2021 till: Isabella.Josefsson@outlook.com
(Mobil: 070-213 33 17). Skriv ”Lilla Lubbe” i ämnesraden och uppge ditt namn, adress,
e-postadress, mobilnummer och födelsenummer 6 siffror (ÅÅMMDD).

Välkommen med ditt bidrag!

ÅRSMÖTE OCH PRISUTDELNING 15/10

Årsmöte torsdagen 15 oktober, kl. 17. Olof Högberg-salen, Härnösands bibliotek.

Efter förhandlingarna, 18.30, delas Ludvig Nordström-priset ut till
novellisten Susanne Ringell i samma lokal. ”Klassrums-sittning”,
max 30 personer. SMS 0702133317 för plats. Uppläsning. – Fri entré − Välkommen!

Utdelning av Lilla Lubbe-priserna 2020

Prisutdelning/novellcafé

Sissi Jansson, Elin Sundström och Lina Wahlberg tar emot Lilla Lubbe-priset.
Lörd. 19/9 kl. 13 i Olof Högberg-salen, Härnösands bibliotek. − Uppläsning. – Fika.
Fri entré. (Corona-sittning, max 30 personer, ring eller messa 070-2133317 för plats).
Arr: Ludvig Nordström-sällskapet&Regionbibliotek Västernorrland