Västernorrlands museum i Härnösand tors. 8 augusti

Lubbe-kännaren Sven Bodin medverkar i
programserien ”De litterära sällskapen i
Prästgården”
, kl. 15−18.
Sven visar sina bägge bildband om Lort-Sverige och om
människan Ludvig Nordström, samt SF-filmen ”Resa till
Sveriges guldkust”. Servering – bokförsäljning.
Arr: Ludvig Nordström-sällskapet & Västernorrlands museum

Novellcafé

Janne Vängman-sällskapet gästar oss och bjuder på berättelser.


Ja ä inte dö än, sa Janne Vängman − Ljuger gör ja inte − Skål och tack – ”Tjo flöjt”− Slut i Kapernaum …

Tisdagen den 9 april, kl. 18, Olof Högberg-salen, Härnösands bibliotek. – Vi bjuder på kaffe och kaka för 10 kr.

Arr: L u d v i g  N o r d s t r ö m-s ä l l s k a p e t

PRISUTDELNING LILLA LUBBE!
Lördagen den 23 februari, kl. 13.
Härnösands bibliotek, Olof Högberg-salen.
Uppläsning – Vi bjuder på kaffe och kaka.
Arr: Ludvig Nordström-sällskapet och Regionbiblioteket Västernorrland

Vinnare i Lilla Lubbe-tävlingen 2019

Första pris 4 000 kronor, går till Tilly Eires Sundsvall, för novellen ”Blod”.
Andra pris 3 000 kronor, går till Mirelle Falstad Sundsvall för novellen ”Morte e vita”.
Tredje pris 2 000 kronor, går till Linn Häggberg Alnö, för novellen ”2030”.

NYTT DATUM! Novellcafé Lars Ahlin 17/12

För Lars Ahlin stod världen ledig. Kort anförande om att se på konst, läsa skönlitteratur och lyssna på musik. Svante Junker från Lars Ahlin-sällskapet i Sundsvall berättar. Måndagen den 17/12, kl. 18.
Härnösands Församlingsgård, Franzéngatan 18, biblioteket, 1 tr. upp

Servering, kaffe och kaka, 10 kronor. Välkommen!

Arr: Ludvig Nordström-sällskapet

Ludvig Nordström-pristagare 2019

Frilansjournalisten, författaren, poddaren med mera Jack Werner, Stockholm, har utsetts till Ludvig Nordström-pristagare 2019.

Juryns motivering:
I ett allt hetsigare medieklimat söker han otåligt och medvetet nya arenor för att i rollen som reporter, föreläsare, bloggare, poddare och folkbildare påminna oss om vikten av källkritik, faktagranskning och etik. Genom att kritiskt analysera små och stora nyhetshändelser sätter han fokus på hur våra uppfattningar om samtiden formas i ett nytt medielandskap.

Jury har varit: Kjell Carnbro, Anna-Carin Eliasson och Christina Grandien (sammankallande).

Priset – 15 000 kronor – som bekostas av Härnösands kommun och Härnösands läroverks- och gymnasieförening, kommer att delas ut i Härnösands bibliotek den 12 mars 2019, kl. 18.30

Lortens och renhetens betydelse i Ludvig Nordströms tänkande

Gränsdragningar mellan renhet och lort har präglat människans sätt att se på världen, inte minst under den moderna tiden. Och för Ludvig Nordström spelar sådana gränser en stor roll. Att läsa honom innebär att få syn på många aspekter av vad sådana gränser innebär. Anders E. Johansson från Mittuniversitetet i Sundsvall berättar. Olof Högberg-salen, Härnösands bibliotek, kl. 18.
Servering, 10 kr.