Ludvig Nordström-sällskapet 20 år 25/2 2012

 

11.30  Utdelning av 2012 års Ludvig Nordström-pris till Mats Kempe

11.45  Mats Kempe håller ett föredrag

12.30- ca13.00  Priserna i skrivtävlingen ”Lilla Lubbe” delas ut

(13.15 L U N C H P A U S)

14.15  Sverker Sörlin föreläser om ”Ludvig Nordström och politiken”

15.00 (ca) Avslutning

Lokal: Olof Högberg-salen, Sambiblioteket Härnösand

Arr: Ludvig Nordström-sällskapet och Härnösands bibliotek

Fri entré

 

 

 

Ludvig Nordström-pristagare 2012

Författaren Mats Kempe, Stockholm, har av styrelsen för Ludvig Nordström-sällskapet utsetts till Ludvig Nordström-pristagare 2012.

Juryns motivering: För att han under snart två decennier med obönhörlig konsekvens och på ständigt nya sätt har prövat novellgenrens möjligheter, ända till att i den senaste samlingen ha töjt dess gränser till det omöjliga, till ett uppmärksammat lyssnande som söker låta flickors röster höras i och genom den manlige författarens, och förälderns, text.