Årsmötesprotokoll

2018
Protokoll fört vid årsmöte med Ludvig Nordström-sällskapet lördagen den
24 mars 2018, i Ludvig Nordström-rummet, Härnösands bibliotek 12.00-12.45

Närvarande enligt lista
Torild Blomqvist
Lars Göran Eriksson
Eva Myrhage
Ulla Johansson
Sven E. Lodén
Jan Nilsson
Lena Gedin
Staffan Nyström
Dan Gerell
Isabella Josefsson

§ 1 Sällskapets ordförande Torild Blomqvist öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Årsmötet beslutade att med ett tillägg godkänna dagordningen.

§ 3 De närvarande ansåg att årsmötet varit behörigen utlyst.

§ 4 Val av mötesfunktionärer:

Ordförande: Ulla Johansson
Sekreterare: Isabella Josefsson
Justerare: Jan Nilsson, Sven E. Lodén

§ 5 Ordföranden Torild Blomqvist läste upp styrelsens verksamhetsberättelse. Den lades till handlingarna. (Bilaga 1).

§ 6 Skattmästaren Staffan Nyström kommenterade styrelsens ekonomiska berättelse. Den lades till handlingarna. (Bilaga 2).

§ 7 Revisorn Lars Göran Eriksson läste upp sin och Jan Nilsssons revisionsberättelse och konstaterade att räkenskaperna förts i god ordning. Den lades till handlingarna. (Bilaga 3).

§ 8 På förslag av revisorerna beslutade årsmötet att godkänna verksamhets- och ekonomisk berättelse samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9 Sekreteraren Isabella Josefsson föredrog förslagen till val. (Styrelsen fungerar som valberedning).

Årsmötet beslutade i enlighet med förslagen

[Ordförande]
att välja Torild Blomqvist till ordförande för ett (1) år. (Omval).

[Ledamöter]
att välja Dan Gerell för (1) ett år. (Nyval).
att välja Jörgen Eriksson, Lena Gedin, Staffan Nyström, Björn Thunberg
och Eva ”My” Myrhage för ett (1) år. (Omval).

Mandatperioden för ledamöter är 2 år, men alla som nämnts ovan har valt att
tillsvidare stanna i styrelsen ett år.

Isabella Josefsson valdes för två (2) år 2017, och har alltså inte varit involverad i
årets valprocedur.

[Ersättare]
att välja Sven Bodin för två (2) år. (Omval).

Christina Grandien valdes för två (2) år 2017 och har alltså inte varit involverad i
årets valprocedur.

[Valberedning]
Vakant. Styrelsen fungerar tillsvidare som valberedning.

[Funktionärer]
att välja Lars Göran Eriksson och Jan Nilsson, till revisorer för ett (1) år. (Omval).
att välja Bo Anders Öberg till revisorsersättare för ett (1) år. (Omval).

§10 Medlemsavgifter. Oförändrat: 150 för vuxna, 75 kronor för familjemedlem och
25 kronor för ungdom.

§11 Eventuella förslag som väckts av medlem. Inga.

§12 Övriga frågor. Inga.

§ 13 Ulla Johansson tackade för uppmärksamheten och förklarade årsmötes-förhandlingarna för avslutade.

Vid protokollet

Isabella Josefsson Ulla Johansson Jan Nilsson Sven E. Lodén

[protokollet är justerat 29/3 2018]

Prisutdelning efter årsmötet:
Efter årsmötesförhandlingarna följde utdelning av Ludvig Nordström-priset till Jonas Karlsson
Vi började med att visa 50 sekunder av filmen Stockholm stories, som är byggd på Jonas Karlssons novellsamling Det andra målet. Filmen följer – och växlar mellan – fem livsöden i storstaden. Jonas Karlsson spelar Thomas Larsson, en perfektionistisk assistent på Finansdepartementet . I den scen vi spelade upp har han en krampaktig date med desperata reklamgeniet Jessica. (Att vi bara visade en kort scen beror på upphovsrättsregler då det gäller offentlig visning av film utanför biograferna. Vi fick lov av filmbolaget att spela högst två minuter. Du som vill se hela filmen kan göra det hemma, den finns att låna ”streamad” på Härnösands bibliotek. Det enda du behöver är ett lånekort.)
Jonas Karlsson belönades med 2018 års Ludvig Nordström-pris för sina tre novellsamlingar Det andra målet, Den perfekte vännen och Spelreglerna. Han har även gett ut separata noveller i Novellix-serien, Spår i snön och Ingenting.
När Lena Gedin läst upp juryns motivering och Jonas fått ett diplom, tog han emot 15 000 kronor och boken Lort-Sverige av Staffan Nyström, och en röd ros + presentkort av Torild Blomqvist.
Jonas berättade lite om sitt skrivande. Hur han efter många år av intensivt skådespelande på film och scen tog ett sabbatsår i mitten på 2010-talet. Han kunde inte bara göra ingenting, därför började han skriva. Ja, Jonas hade alltid skrivit ända sen han var barn, berättade han; fört dagbok och antecknat.
Jonas först publicerade text blev pjäsen Nattpromenad – (som f.ö. spelades på Stockholms Stadsteater 2005.) För Jonas var skrivandet ett uppdämt behov; många gestalter och händelser blev över efter debutpjäsen; några kunde han använda i sitt fortsatta skrivande, och på så sätt kom hans första novellsamling Det andra målet till.
På en fråga från Torild svarade Jonas bestämt att ingenting det han skriver är biografiskt. Det handlar bara om sådant han hört, eller sett omkring sig.
Jonas Karlsson läste upp – och gestaltade – två noveller ur den verklighet han hört och sett och antecknat. ”Du vet inte om du ska säga Familjemeny, som det heter” och ”Han är hungrig”, bägge ur
samlingen Det andra målet”.

Vi sålde de små novellböckerna Ingenting och Spår i snön. Alla 40 ex. gick fort åt, och signeringskön framför Jonas blev lång.

Fullsatt i Olof Högberg-salen. Den nästan hundrahövdade publiken var Mycket Nöjd.

(Detaljer kring tågförseningen kommer vi alla ihåg och behöver inte kommenteras vidare.)

[Det som aldrig kom på tal när det handlar om Jonas Karlsson är att han läst in sina och andras böcker. Många barnböcker, t.ex. Alfons Åberg-böckerna, några deckare och romaner, t.ex. Jack, av Ulf Lundell.] IJ, april 2018

– – – – – – – – – – – – – – – – – –
2017
Protokoll fört vid årsmöte med Ludvig Nordström-sällskapet tisdagen den
21 mars 2017, i Ludvig Nordström-rummet, Härnösands bibliotek 17.30-18.15

Närvarande:
Torild Blomqvist
Ulla Johansson
Lars Göran Eriksson
Staffan Nyström
Jörgen Eriksson
Kjell Carnbro
Kristina Brink
Eva Myrhage
Catherine Lundmark
Lena Gedin
Bertil Lundberg
Britt Mari Bergström
Björn Thunberg
Isabella Josefsson

§ 1 Sällskapets vice ordf. Torild Blomqvist öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Mötet beslutade att godkänna kallelse och dagordning.

§ 3 Val av mötesfunktionärer:
Ordförande: Ulla Johansson
Sekreterare: Isabella Josefsson
Justerare: Jörgen Eriksson och Björn Thunberg

§ 4 Sekr. Isabella Josefsson läste upp styrelsens verksamhetsberättelse. Den lades med godkännande till handlingarna. (Bilaga 1)

§ 5 Skattmästaren Staffan Nyström kommenterade styrelsens ekonomiska berättelse. Den lades med godkännande till handlingarna. (Bilaga 2)

§ 6 Revisorn Lars Göran Eriksson läste upp sin och Anders Löfs revisionsberättelse och konstaterade att räkenskaperna förts i god ordning. Berättelsen lades med godkännande till handlingarna. (Bilaga 3)

§ 7 På förslag av revisorerna beslutade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 8 Sekr. Isabella Josefsson föredrog förslagen till val. (Styrelsen fungerar som valberedning).

Årsmötet beslutade i enlighet med förslagen

[Ordförande]
att välja Torild Blomqvist till ordförande för ett (1) år.

[Ledamöter]
att välja Isabella Josefsson till ledamot för två (2) år. Omval.
välja Eva Myrhage för ett (1) år. Fyllnadsval efter avgående Britt Mari Bergström.

Lena Gedin, Staffan Nyström, Jörgen Eriksson och Björn Thunberg valdes för två år
2016 och har alltså inte varit involverade i årets valprocedur.

[Ersättare]
att välja Catherine Lundmark för ett (1) år. Fyllnadsval efter avgående Peter Degerman.
att välja Christina Grandien för två (2) år efter avgående Kristina Brink.

[Valberedning]
Vakant. Styrelsen fungerar tillsvidare som valberedning.

[Funktionärer]
att välja Lars Göran Eriksson, och Jan Nilsson, nyval efter avgående Anders Löf till
revisorer för ett (1) år.
att välja Bo Anders Öberg (Omval) till revisorsersättare för ett (1) år.

§ 9 Medlemsavgifter. Oförändrat: 150 för vuxna, 75 kronor för familjemedlem och
25 kronor för ungdom.

§ 10 Ulla Johansson förklarade årsmötesförhandlingarna för avslutade.

§ 11 Britt Mari Bergström och Kristina Brink avtackades med blommor och bubbel.

Vid protokollet

Isabella Josefsson Ulla Johansson Jörgen Eriksson Björn Thunberg

[protokollet är justerat 2017-03-24]

Prisutdelningar efter årsmötesförhandlingarna.
Ludvig Nordström-priset: SVT-journalisten Anna-Klara Bankel mottog årets Ludvig Nordström-pris

för en lång rad undersökande reportage som uppmärksammar utsatta människors situation. Med envist fotarbete och stor lyhördhet fångar hon upp och förmår gestalta komplicerade och aktuella samhällsberättelser. Hon ger röst åt de utsatta och ställer de svåra frågorna till oss andra. Anna-Klara Bankels journalistik är långsiktig och konsekvent.
(Prisjury: Kristina Brink, Kjell Carnbro, Anna-Carin Eliasson).

Anna-Klara Bankel tackade för den fina motiveringen och de 15 000 kronorna som Härnösands kommun och Härnösands läroverks- och gymnasieförening bidragit med. Hon fick också ett diplom, en bunt Lubbe-böcker och en bukett tulpaner.

Anna-Klara berättade att hon av en tillfällighet kom att arbeta på TV-programmet ”Uppdrag granskning”. Det var ingenting hon hade funderat på. Men då hon och hennes fotograf träffade Nils Hanson på UG föreslog han att de skulle gå ut på stan (Stockholm) med bandspelare och kamera och rapportera det de såg, ”gatugräv”.

Anna-Klara pratade om och visade videoklipp från några av sina och fotografen Emil Larssons reportage .

”Mellan stolarna”. Om en kvinna som bokstavligen slängts ut på gatan, först från psykakuten och sen från polisen. Ingen ville ta ansvar för hennes utsatthet.

”Heroinisten på toaletten”. En man bjuder in oss tittare att se på då han injicerar heroin i en offentlig toalett. ”Jag får i alla fall en timme i lugn och ro.” Han ville att vi ska veta hur det är.

Teamet träffar Marockanska gatubarn i Stockholms city.

+++ +++ +++
”Mall of scandinavia”. Då man byggde jättegallerian ”Mall of Scandinavia” i Solna, struntade man i arbetstider och miljöfrågor på arbetsplatsen. Det skyddsombud som rapporterade om miss-förhållandena förlorade sitt uppdrag.

Se också:
https://urskola.se/Produkter/192086-UR-Samtiden-Journalistiken-och-mediernas-makt-Gatugrav

Ludvig Nordström-priset bekostas av Härnösands kommun och Härnösands läroverks/gymnasiums kamratförening

Lilla Lubbe-priset. (Prisjury: Lena Gedin, Ingegerd Lundberg, Ingrid Nyström).
Tilda Nordlöw, klass HuSa15 i Härnösands gymnasium tog emot ett hedersomnämnande, 1 000 kronor, en bunt Lubbe-böcker och blommor för sin krönika ”Knäppgök eller normföljare – glesbygdens framtid”.

En text i Ludvig Nordströms anda.

Novelltävlingen ”Lilla Lubbe” bekostas av Ludvig Nordström-sällskapet.

+ + + + + + +

Protokoll fört vid årsmöte med Ludvig Nordström-sällskapet torsdagen den 25 februari 2016, i Lubbe-rummet, Sambiblioteket klockan 17.30-18.15

Närvarande:
Sissel Almgren
Sven E. Lodén
Ulla Johansson
Lars Göran Eriksson
Staffan Nyström
Bertil Lundberg
Ingegerd Lundberg
Anna Carin Eliasson
Britt Mari Bergström
Björn Thunberg
Isabella Josefsson

§ 1 Sällskapets vice ordf. Britt Mari Bergström öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Mötet beslutade att godkänna kallelse och dagordning.

§ 3 Val av mötesfunktionärer:
Ordförande: Lars Göran Eriksson
Sekreterare: Isabella Josefsson
Justerare: Ulla Johansson och Sissel Almgren

§ 4 Sekr. Isabella Josefsson läste upp styrelsens verksamhetsberättelse. Den lades med godkännande till handlingarna. (Bilaga 1)

§ 5 Skattmästaren Staffan Nyström kommenterade styrelsens ekonomiska berättelse. Den lades med godkännande till handlingarna. (Bilaga 2)

§ 6 Revisorn Lars Göran Eriksson läste upp sin och Anders Löfs revisionsberättelse och konstaterade att räkenskaperna förts i god ordning. Berättelsen lades med godkännande till handlingarna. (Bilaga 3)

§ 7 På förslag av revisorerna beslutade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 8 Sekr. Isabella Josefsson föredrog förslagen till val. (Styrelsen fungerar som valberedning).

Årsmötet beslutade i enlighet med förslagen

[Ordförande]
att för andra året vakantsätta posten som ordförande.

[Ledamöter]
att välja Lena Gedin till ledamot för två (2) år. Nyval efter avgående Anna-Carin Eliasson.
att välja Staffan Nyström till ledamot för två (2) år. Omval
att välja Björn Thunberg till ledamot för två (2) år. Omval

Britt Mari Bergström, Torild Blomqvist och Isabella Josefsson valdes för 2 år 2015 och har alltså inte varit involverade i årets valprocedur.

[Ersättare]
att välja Sven Bodin och Peter Degerman för två år. (Omval)
att välja Kristina Brink för ett år (fyllnadsval i mars 2015 efter avgående Elisabet
Ljungberg)

[Valberedning]
Vakant. Styrelsen fungerar tillsvidare som valberedning.

[Funktionärer]
att välja Lars Göran Eriksson och Anders Löf till revisorer för ett (1) år. (Omval)
att välja Bo Anders Öberg (Omval) och Jan Nilsson (Omval) till revisorsersättare för
ett (1) år.

§ 9 Medlemsavgift. (2017)
Mötet beslutade att höja medlemsavgiften för vuxna med 25 kronor, till 150 kronor;
oförändrat 75 kronor för familjemedlem och 25 kronor för ungdom.

§ 10 Medlemmen Ingegerd Lundberg ifrågasatte om sällskapet i fortsättningen ska dela ut det s.k. Lilla Lubbe-priset. Alltför få bidrag kommer in.
Beslutades att hänskjuta frågan till nästa styrelsemöte.

§ 11 Lars Göran Eriksson förklarade årsmötesförhandlingarna för avslutade.

§ 12 Anna-Carin Eliasson avtackades med blommor och bubbel efter att ha varit med i
styrelsen sedan 2009. Hon kvarstår i den jury som väljer Ludvig Nordström-priset,
journalistpriset.

Vid protokollet

Isabella Josefsson Lars Göran Eriksson Ulla Johansson Sissel Almgren

[protokollet är justerat 2016-03-10]

+ + + + + + +

Prisutdelningar efter årsmötesförhandlingarna:

Författaren Åke Smedberg, Uppsala (född och uppväxt utanför Sundsvall) fick motta årets Ludvig Nordström-pris

för att han i sin återkomst till novellformen utforskat relationerna mellan berättandets, återvändandets och minnets svårtydda sammanhang med en lyhördhet som skalar av alla förenklingar.

Åke Smedberg tackade för de 15 000 kronorna som Härnösands kommun och Härnösands läroverks- och gymnasieförening bidragit med. Han mottog dessutom ett diplom, samt en blomstercheck. Han fick en praktfull bukett levande blommor av en kusin som oväntat kom till prisutdelningen.

En stor novellist talar om två andra stora novellister:
Åke Smedberg inledde sitt tacktal med att berätta om en nära vänskap mellan Ludvig Nordström och den nästan trettio år yngre Thorsten Jonsson, under några vinterveckor 1942, alldeles före Ludvig Nordströms död. Kan läsas
i : ”Vintersöndagar med Ludvig Nordström” (BLM 1942:5.)

I fortsättningen talade Åke Smedberg om sitt eget skrivande; till exempel varifrån han fått inspiration och fallenhet för att skriva. Det har han från morfadern, sportjournalisten ”Eax” i Sundsvallsposten, från sin mor som skrev dikter och från fadern som inte skrev men som kunde berätta historier. Från modern poeten har han fått med sig sättet att stryka ner, minimera; från fadern att berätta. Resultatet blir kortprosa, noveller.

Åke Smedberg läste kortnovellen ”Sömn” ur samlingen Hässja, och ”Hästen” ur
Legender från Häståsen.

Öbacka bok sålde, och Åke Smedberg signerade novellsamlingen Borges i Sundsvall (2013).

Emilia Flinkfeldt, klass HUSA 15 från Härnösands gymnasium tog emot Lilla Lubbe-priset om 2 500 för sin novell ”Gravitationskraft”.

Motivering:

En berättelse med ett allmängiltigt innehåll, en utvecklingshistoria på rytmisk prosa med ett oväntat och fantasifullt bildspråk.

Novellen kommer att kunna läsas på Ludvig Nordström-sällskapets hemsida.
http://ludvignordstromsallskapet.se/

Novelltävlingen ”Lilla Lubbe” bekostas av Ludvig Nordström-sällskapet.

+ + + + + + +
2015

Protokoll fört vid årsmöte med Ludvig Nordström-sällskapet tisdagen den 24 februari 2015, i Lubbe-rummet, Sambiblioteket klockan 17.00-17.30

Närvarande:
Anders Huldt
Monica Eklund Höijer
Sven E Lodén
Ulla Johansson
Lars Göran Eriksson
Staffan Nyström
Torgny Åström
Anders Löf
Bertil Lundberg
Christina Sjögren
Anna Carin Eliasson
Lena Gedin
Britt Mari Bergström
Ruth-Marie Sjödin
Isabella Josefsson

§ 1 Sällskapets ordförande Bertil Lundberg öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Mötet beslutade att godkänna kallelse och dagordning.

§ 3 Val av mötesfunktionärer:
Ordförande: Lars Göran Eriksson
Sekreterare: Isabella Josefsson
Justerare: Lena Gedin och Anders Huldt

§ 4 Ordföranden Lars Göran Eriksson läste upp styrelsens verksamhetsberättelse. Den lades med godkännande till handlingarna. (Bilaga 1)

§ 5 Skattmästaren Staffan Nyström kommenterade styrelsens ekonomiska berättelse. Den lades med godkännande till handlingarna. (Bilaga 2)

§ 6 Revisorn Anders Löf läste upp sin och Lars Göran Erikssons revisionsberättelse och konstaterade att räkenskaperna förts i god ordning. Berättelsen lades med godkännande till handlingarna. (Bilaga 3)

§ 7 På förslag av revisorerna beslutade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 8 Ulla Johansson i valberedningen föredrog förslagen till val. Årsmötet beslutade
i enlighet med förslagen

[Ordförande]
att tillsvidare vakantsätta posten som ordförande. Bertil Lundberg lämnar styrelsen efter sex år som ordförande.

[Ledamöter]
att välja Britt Mari Bergström till ledamot för två (2) år. Omval
att välja Isabella Josefsson till ledamot för två (2) år. Omval
att välja Torild Blomqvist till ledamot för två (2) år. Nyval efter avgående Ruth-Marie Sjödin

Björn Thunberg, Staffan Nyström och Anna-Carin Eliasson valdes för 2 år 2014 och har alltså inte varit involverade i årets valprocedur.

[Ersättare]
Samtliga ersättare, Sven Bodin, Elisabet Ljungberg och Peter Degerman valdes för
2 år 2014 och har alltså inte varit involverade i årets valprocedur.

[Valberedning]
Nils Rosén och Ulla Johansson lämnar sina uppdrag, och mötet beslutade att
sällskapets styrelse tillsvidare ska utgöra valberedning.

[Funktionärer]
att välja Lars Göran Eriksson och Anders Löf till revisorer för ett (1) år. (Omval)
att välja Bo Anders Öberg (Omval) och Jan Nilsson (Omval) till revisorsersättare för
ett (1) år.

§ 9 Medlemsavgift. Mötet beslutade att behålla de nuvarande medlemsavgifterna: 125 kr.
för vuxna, 75 kr. för familjemedlem och 25 kr. för ungdom.

§ 10 Lars Göran Eriksson förklarade årsmötesförhandlingarna för avslutade.

§ 11 Bertil Lundberg, Ulla Johansson och Ruth-Marie Sjödin avtackades med blommor. Även Lars-Göran Eriksson och Anna-Carin Eliasson fick blommor.
Bertil Lundberg inbjöd de närvarande att delta i dagens offentliga program: utdelningen av Ludvig Nordström-priset till Po Tidholm och Lilla Lubbe-priset till Matilda Albertsson och Linnea Lindahl.

Vid protokollet

Isabella Josefsson Lars Göran Eriksson Lena Gedin Anders Huldt

[protokollet är justerat 2015-03-12]

* * ** * * ** * * **

Prisutdelningar ( i Agrellsalen) efter årsmötesförhandlingarna:

Ludvig Nordström-priset på 15 000 kronor bekostas av Härnösands kommun och Härnösands läroverks / gymnasiums kamratförening.

Novelltävlingen ”Lilla Lubbe” på 2 000 kr per bidrag bekostas av Ludvig Nordström-sällskapet.

* * * * *

Journalisten och kulturkritikern Po Tidholm, Trönödal tilldelades Ludvig Nordström-priset

för att han i snart 20 år och efter många tusen mil i bil har rapporterat om och från Norrland i tidningar, tidskrifter, i radio och TV, till en början från Södermalm i Stockholm och sedan år 2000 från sin gård i Hälsingland – i Ludvig Nordströms anda – dock utan att vara riktigt överens med Lubbe.

Po Tidholm höll ett inspirerande och kunskapsrikt föredrag om Norrland. Norrland heter också författaren essäbok, som kom ut i ny utökad upplaga hösten 2014. Po Tidholm kommenterade några av Lubbes skrifter, t.ex. Finns det norrlänningar? och Norrland i stöpsleven.
Tim Falbe från Öbacka Bok var på plats och sålde efter Po Tidholms föredrag hans bok. Författaren signerade. Det blev en lång kö; många i den 100-hövdade publiken ville köpa.

* * * * *

Två elever vid Härnösands gymnasium tog emot 2 000 vardera för sina vinnande bidrag i novelltävlingen ”lilla Lubbe”. Ett av årets teman var ”I en digitaliserad värld”.

Matilda Albertsson: ”Den ensamma gungans gnisslande sorgesång”.
Linnea Lindahl: ”En dag i mitt liv”.

Novellerna finns att läsa på Ludvig Nordström-sällskapets hemsida.

* * * * *

BILAGA. Verksamhetsberättelse 2014

Styrelsens sammansättning mm

Ordförande: Bertil Lundberg
Vice ordförande: Britt Mari Bergström
Skattmästare: Staffan Nyström
Sekreterare: Isabella Josefsson
Ledamöter: Anna-Carin Eliasson, Ruth-Marie Sjödin, Björn Thunberg
Ersättare: Sven Bodin, Elisabet Ljungberg, Peter Degerman
Adjungerad ledamot från Alfhild Agrell-sällskapet: Lena Gedin
Revisorer: Lars Göran Eriksson, Anders Löf
Revisorsersättare: Jan Nilsson, Bo Anders Öberg
Valberedning: Nils Rosén och Ulla Johansson

Anna-Carin Eliasson (sammankallande), Elisabet Ljungberg och Klas Leffler har utgjort den jury som under 2014 arbetat med att välja Ludvig Nordström-pristagare (journalistpriset) för 2015. Po Tidholm, Trönödal, har utsetts till pristagare.

Isabella Josefsson (sammankallande), Lena Gedin och Ingrid Nyström (med Ingegerd Lundberg som ersättare) har utgjort den jury som förberett valet av ”Lilla Lubbe”- pristagare 2015.

Efter årsmötesförhandlingarna den 25 februari delades årets Ludvig Nordström-pris (novellpriset) ut till författaren och novellisten Stefan Lindberg, Stockholm. Ett generöst bidrag från Härnösands läroverks/gymnasiums kamratförening och från Härnösands kommun har gjort det möjligt för Ludvig Nordström-sällskapet att dela ut detta pris, som för närvarande uppgår till 15 000 kronor.

Efter prisutdelningen höll Stefan Lindberg ett föredrag i Olof Högberg-salen om sitt skrivande, framför allt med utgångspunkt från sin alldeles nyutgivna roman Du vet väl om att du är värdefull. Programmet var ett samarrangemang med Härnösands bibliotek. Publik: ca 50.
För tredje gången delades också vid samma tillfälle, ”Lilla Lubbe”-priset (novelltävling för gymnasieelever) ut. Amanda Byström, Emelie Byström och Erica Nordin fick vardera motta 2 000 kronor och ett diplom. Priset bekostas av Ludvig Nordström-sällskapet.
Styrelsen har haft sju protokollförda styrelsesammanträden utöver årsmötet.

Sällskapet har ca 90 medlemmar.

Vår stipendiemiljö på J R Sundström-gården i Grofhäll har upphört efter tio år. Istället har vi genom ett generöst erbjudande av Ulf Ögren kunnat erbjuda hans sjöbod i Ulvöhamn under en sommarvecka. till Norrländska litteratursällskapet, som nu har lagt in den i sin förteckning över stipendiegårdar . Gregor Flakierski var sommarens stipendiat. Se hans rapport i LUDVIG 2014:3.

Anita Berglund har avsagt sig uppdraget att sköta vår hemsida. Isabella Josefsson har trätt in i hennes ställe.

Isabella Josefsson har varit redaktör för medlemsbladet LUDVIG. Det har under året kommit ut med de sedvanliga fyra numren + ett 8-sigt Extra-nummer i december, med anledning av att medlemsbladet fyller 20 år. Vi har under en försöksperiod prövat att skicka ut bladet per e-post till de medlemmar som önskar det. Sedan flera år tillbaka läggs bladet ut på vår hemsida,

Ö v r i g t

Vi har fortsatt att bjuda in till novellcaféer under året:

14/1 Ludvig Nordström – Bertil Lundberg
4/2 Alfhild Agrell – Lena Gedin
25/3 Bertil Malmberg – Anders Lidén
6/10 Olof Högberg – Nils Johan Tjärnlund
17/11 Birger Sjödin – Nils Rosén

Caféerna som har anordnats i Stjärnans Hus i Sambiblioteket har varje gång lockat 20-30 besökare, och det är vad lokalen rymmer. Samarrangemang med Sambiblioteket.

Vi har deltagit med ett bokbord på Härnösands Teater den 10 maj under arrangemanget ”Världens liv”

Sven Bodin har kåserat och hållit föredag om Lubbe enligt följande:
Grisslehamn 8/7: Ludvig Nordström och Albert Engström
Ulvöhamn 27/7: Ludvig Nordström och fiskekulturen
Ulvöhamn
24/8: Ludvig Nordströms sista resa längs norrlandskusten, 1939
”När telefonen kom till Öbacka”
Efter ett drygt halvårs förberedelsetid var det äntligen dags för premiär på pjäsen ”När telefonen kom till Öbacka”. 109 personer mot förväntade 50 strömmade till Vårstas vackra träbyggnad söndagen den 28 september för att se en grupp härnösandsamatörer spela upp en bearbetning av Lubbe-novellen ”Mörksens förste stiger ned”. Ulla Johansson hade dramatiserat texten; hon stod också för regin, samt hade rollen som pjäsens Berättare.

Tomas Lack, Emmy Ingvarsson
fru Lack, Ulrika Åberg
Kaj- Kaj, Anna-Carin Eliasson
lektor Wikner, Anders Huldt
en informator, Daniel Lång
Patron Lack, Bertil Lundberg. Han har också varit ”teaterdirektör” och ledare för projektet.
musik, Cornelis Vosveld
Värdinnor: Britt Mari Bergström och Ruth-Marie Sjödin

Det har således hänt en del även 2014. Och vi kan än en gång konstatera att vår författare lever
– inte bara i Öbacka!

Härnösand den 22 januari 2015
Styrelsen gm sekr.

* * * * * * *

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.