Välkommen!

Untitled Document

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)
Ordförande:
Torild Blomqvist
Vice ordf:
Jörgen Eriksson
Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17
isajos@spray.se
Kassör: Staffan Nyström

Ledamöter och ersättare:
Sven Bodin, Lena Gedin,
Christina Grandien, Catherine Lundmark
Eva Myrhage, Björn Thunberg 

Medlemsavgifter: 
Enskild medlem: 150 kr 
Familjemedlem: 75 kr 
Studerande: 25 kr

PlusGironummer: 
419 98 61-8

Ludvig Nordström-priset 2013 går till Martin Schibbye och Johan Persson

Motivering: ” För att de modigt och beslutsamt, i ord och bild, undersöker omvärlden och förmedlar berättelser som bidrar till att öka vår globala förståelse. I Lubbes anda i global tappning. Lubbe i nutid skulle också ha rest världen runt”.

 

 

Leave a Reply

?>