Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Ludvig Nordström-priset 2013 går till Martin Schibbye och Johan Persson

Motivering: ” För att de modigt och beslutsamt, i ord och bild, undersöker omvärlden och förmedlar berättelser som bidrar till att öka vår globala förståelse. I Lubbes anda i global tappning. Lubbe i nutid skulle också ha rest världen runt”.

 

 

Leave a Reply

?>