Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Lubbe i bild och text

Lördagen 7 juli

Murberget Prästgården, kl. 13

Lubbe speglad i bild och text
Författaren Ludvig Nordström presenteras med introduktion, recitation och bildspel av och
med Isabella Josefsson, Bertil Lundberg och Sven Bodin. Musik.
Serie: Sällskapsliv. Länets författare i fokus
Arr: Murberget, Länsmuseet Västernorrland och Ludvig Nordström-sällskapet

Gamla kyrkogården, k. 18

Musik under lärkträdet
Vi samlas under ”Jungfru Lina” kl.18.
Den som så önskar kan möta upp vid Ludvig Nordströms grav 17.45.

Arr: Ludvig Nordström-sällskapet och Härnösands domkyrkoförsamling

 

 

 

 

Leave a Reply

?>