Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Vägen till Frostmofjället

Vägen till Frostmofjället. Laura Fitinghoffs liv från uppväxten
i Sollefteå fram till boken Barnen ifrån Frostmofjället.
Hervor Sjödin berättar. Torsd. 22 mars 2018, kl.18.
Församlingsgården Härnösand, Franzéngatan 18.
Fri entré − Kaffe och kaka 10 kr. Arr: Ludvig Nordström-sällskapet

Leave a Reply

?>