Välkommen!

Untitled Document

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)
Ordförande:
Torild Blomqvist
Vice ordf:
Jörgen Eriksson
Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17
isajos@spray.se
Kassör: Staffan Nyström

Ledamöter och ersättare:
Sven Bodin, Lena Gedin,
Christina Grandien, Catherine Lundmark
Eva Myrhage, Björn Thunberg 

Medlemsavgifter: 
Enskild medlem: 150 kr 
Familjemedlem: 75 kr 
Studerande: 25 kr

PlusGironummer: 
419 98 61-8

Lilla Lubbe-tävlingen 2018 avgjord

Emelie Glans Sundsvall har vunnit Första pris, 3 000 kronor.
Nora Hofman Härnösand har vunnit Andra pris, 2 000 kronor.
Isak Eriksson Älandsbro har vunnit Tredje pris, 1 000 kronor.

Skrivtävlingen Lilla Lubbe är ett samarbete mellan Ludvig Nordström-sällskapet och Länsbiblioteket Västernorrland

Leave a Reply

?>