Välkommen!

Untitled Document

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)
Ordförande:
Torild Blomqvist
Vice ordf:
Jörgen Eriksson
Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17
isajos@spray.se
Kassör: Staffan Nyström

Ledamöter och ersättare:
Sven Bodin, Lena Gedin,
Christina Grandien, Catherine Lundmark
Eva Myrhage, Björn Thunberg 

Medlemsavgifter: 
Enskild medlem: 150 kr 
Familjemedlem: 75 kr 
Studerande: 25 kr

PlusGironummer: 
419 98 61-8

Ord och inga visor från Lubbe för 100 år sedan

Dagbok den 5 juni. 1916, 6.45 e.m. Svensk flaggdag i morgon

Kungens namnsdag, Gustav-dagen, en ny imperialistisk uppfinning, Åhlén&Holm, Sveriges största jobbarfirma, skänkte i reklam-syfte för någon tid sedan 2 000 sv. flaggor över landet, åt envar, som reste en 8 meter hög stång. 16 000 anmälningar inflöto.
Imperialismen har tagit fatt de 14 000 tomma stängerna som symbol på spridd fosterlandskärrlek, och representativa militärer + ett par dito jurister och hovmän ha utfärdat upprop om insamling av pengar till dessa 14 000 flaggor. Priset pr styck är 8 kr, alltså 112 000 kr.
Flaggor för 112 000 kr skola skänkas bönder, inspektorer o.d. – men bröd, som alla fattiga i landet ropa på? Om den saken göras inga upprop av ledande militärer, domare och hovmän.
I stället påläggs genom riksdagsbeslut i dag mot folkets vilja en krigsmaterialskatt på 8 miljoner, som folket sen på indirekt väg får betala.
Det nöjet kan det sen fira med att hissa de 16 000 flaggorna.

Leave a Reply

?>