Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

”Frans Michael Franzén – myten och människan”

Arne Wiig föreläser i Olof Högberg-salen,
Sambiblioteket Härnösand, lörd. 24 okt. kl. 14.
Fri entré
VÄLKOMMEN!
Arr: Ludvig Nordström-sällskapet & Humanistiska klubben

Leave a Reply

?>