Välkommen!

Untitled Document

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)
Ordförande:
Torild Blomqvist
Vice ordf:
Jörgen Eriksson
Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17
isajos@spray.se
Kassör: Staffan Nyström

Ledamöter och ersättare:
Sven Bodin, Lena Gedin,
Christina Grandien, Catherine Lundmark
Eva Myrhage, Björn Thunberg 

Medlemsavgifter: 
Enskild medlem: 150 kr 
Familjemedlem: 75 kr 
Studerande: 25 kr

PlusGironummer: 
419 98 61-8

Årsmöte och prisutdelningar 24 februari

Årsmöte tisdagen den 24 februari 2015, klockan 17
i Ludvig Nordström-rummet, Sambiblioteket, Härnösand.
Efter mötet följer prisutdelningar i Agrellsalen,
också Sambiblioteket: (offentligt program)
17.30: ”Lilla Lubbe”-pristagarna presenteras
18.00: (ca) Journalisten och kulturkritikern
Po Tidholm tar emot 2015 års Ludvig Nordström-pris.
Föredrag

Leave a Reply

?>