Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Årsmöte och prisutdelningar 24 februari

Årsmöte tisdagen den 24 februari 2015, klockan 17
i Ludvig Nordström-rummet, Sambiblioteket, Härnösand.
Efter mötet följer prisutdelningar i Agrellsalen,
också Sambiblioteket: (offentligt program)
17.30: ”Lilla Lubbe”-pristagarna presenteras
18.00: (ca) Journalisten och kulturkritikern
Po Tidholm tar emot 2015 års Ludvig Nordström-pris.
Föredrag

Leave a Reply

?>