Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Ludvig Nordström-priset 2015 till Po Tidholm

Journalisten och kulturkritikern Po Tidholm från Trönödal har tilldelats 2015 års Ludvig Nordström-pris

för att han i snart 20 år och efter många tusen mil i bil har rapporterat om och från Norrland i tidningar, tidskrifter, i radio och TV, till en början från Södermalm i Stockholm och sedan år 2000 från sin gård i Hälsingland – i Ludvig Nordströms anda – dock utan att vara riktigt överens med Lubbe.

[Po Tidholms texter är samlade i boken Norrland. Essäer & reportage. Luleå: Teg publishing, 2012]

Priset kommer att delas ut i Härnösand i samband med Ludvig Nordström-sällskapets årsmöte den 24 februari 2015.

1 Response to Ludvig Nordström-priset 2015 till Po Tidholm

  1. Anita

    Priset går till rätt person. Grattis Po! 🙂

Leave a Reply

?>