Välkommen!

Untitled Document

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)
Ordförande:
Torild Blomqvist
Vice ordf:
Jörgen Eriksson
Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17
isajos@spray.se
Kassör: Staffan Nyström

Ledamöter och ersättare:
Sven Bodin, Lena Gedin,
Christina Grandien, Catherine Lundmark
Eva Myrhage, Björn Thunberg 

Medlemsavgifter: 
Enskild medlem: 150 kr 
Familjemedlem: 75 kr 
Studerande: 25 kr

PlusGironummer: 
419 98 61-8

OBS Ändrat datum! OBS Ändrat datum!

Nils Johan Tjärnlund läser Olof Högberg-texter och berättar om författaren.
MÅNDAGEN den 6 oktober, klockan 17. (Tidigare annonserat till 1 oktober)
Sambiblioteket, Stjärnans hus
Fri entré.
Servering: 10 kronor
VÄLKOMMEN!
Ludvig Nordström-sällsakpet

Leave a Reply

?>