Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

OBS Ändrat datum! OBS Ändrat datum!

Nils Johan Tjärnlund läser Olof Högberg-texter och berättar om författaren.
MÅNDAGEN den 6 oktober, klockan 17. (Tidigare annonserat till 1 oktober)
Sambiblioteket, Stjärnans hus
Fri entré.
Servering: 10 kronor
VÄLKOMMEN!
Ludvig Nordström-sällsakpet

Leave a Reply

?>