Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

LUDVIG NORDSTRÖM, Nytryck, Köp före eller efter Julen!

LUDVIG NORDSTRÖM, Nytryck, Köp före eller efter Julen!

Kontakta Staffan Nyström:
ba.staffan.nystrom@gmail.com 073-094 62 52

 

ifbjbchc

-Det osynliga leendet
-Det rätta barnasinnet
-Storken
-Följden av att ramla från ett tak
-Gud
-Skeden

60 kronor

 

bejegchb

 

-Fiskare
-Tomas Lack offrar för sina föräldrar
-Den bruna kostymen
-Månsken
-Rikedomens förbannelse
-Mörksens förste stiger ned

100 kronor

 

abfbibff

-CD-skiva, Uppläsning
-Storken
-Tomas Lacks första hustru
-Gumman Munther grät
-Med Ludvig Nordström på husesyn. Ur Lort-
Sverige programmen. ”Lubbe” läser.

100 kronor

 

ejhjdeac

LORT-Sverige
75 år
2013!
448 sidor. Illustrerad
med teckningar och
foton

50 kronor

Leave a Reply

?>