Välkommen!

Untitled Document

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)
Ordförande:
Torild Blomqvist
Vice ordf:
Jörgen Eriksson
Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17
isajos@spray.se
Kassör: Staffan Nyström

Ledamöter och ersättare:
Sven Bodin, Lena Gedin,
Christina Grandien, Catherine Lundmark
Eva Myrhage, Björn Thunberg 

Medlemsavgifter: 
Enskild medlem: 150 kr 
Familjemedlem: 75 kr 
Studerande: 25 kr

PlusGironummer: 
419 98 61-8

LUDVIG NORDSTRÖM, Nytryck, Köp före eller efter Julen!

LUDVIG NORDSTRÖM, Nytryck, Köp före eller efter Julen!

Kontakta Staffan Nyström:
ba.staffan.nystrom@gmail.com 073-094 62 52

 

ifbjbchc

-Det osynliga leendet
-Det rätta barnasinnet
-Storken
-Följden av att ramla från ett tak
-Gud
-Skeden

60 kronor

 

bejegchb

 

-Fiskare
-Tomas Lack offrar för sina föräldrar
-Den bruna kostymen
-Månsken
-Rikedomens förbannelse
-Mörksens förste stiger ned

100 kronor

 

abfbibff

-CD-skiva, Uppläsning
-Storken
-Tomas Lacks första hustru
-Gumman Munther grät
-Med Ludvig Nordström på husesyn. Ur Lort-
Sverige programmen. ”Lubbe” läser.

100 kronor

 

ejhjdeac

LORT-Sverige
75 år
2013!
448 sidor. Illustrerad
med teckningar och
foton

50 kronor

Leave a Reply

?>