Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Bröderna Ekman från Multrå

Ludvig Nordströms (1882–1942) vänskap med bröderna Ekman, uppvuxna på Tjälls gård i Multrå utanför Sollefteå, går långt tillbaka i tiden. Ludvig och Ejnar var skolkamrater i Härnösands läroverk. Läs mer i Bildgalleriet >>

/Isabella Josefsson

Leave a Reply

?>