ÅRSMÖTE OCH PRISUTDELNING 15/10

Årsmöte torsdagen 15 oktober, kl. 17. Olof Högberg-salen, Härnösands bibliotek.

Efter förhandlingarna, 18.30, delas Ludvig Nordström-priset ut till
novellisten Susanne Ringell i samma lokal. ”Klassrums-sittning”,
max 30 personer. SMS 0702133317 för plats. Uppläsning. – Fri entré − Välkommen!

Utdelning av Lilla Lubbe-priserna 2020

Prisutdelning/novellcafé

Sissi Jansson, Elin Sundström och Lina Wahlberg tar emot Lilla Lubbe-priset.
Lörd. 19/9 kl. 13 i Olof Högberg-salen, Härnösands bibliotek. − Uppläsning. – Fika.
Fri entré. (Corona-sittning, max 30 personer, ring eller messa 070-2133317 för plats).
Arr: Ludvig Nordström-sällskapet&Regionbibliotek Västernorrland