Västernorrlands museum i Härnösand tors. 8 augusti

Lubbe-kännaren Sven Bodin medverkar i
programserien ”De litterära sällskapen i
Prästgården”
, kl. 15−18.
Sven visar sina bägge bildband om Lort-Sverige och om
människan Ludvig Nordström, samt SF-filmen ”Resa till
Sveriges guldkust”. Servering – bokförsäljning.
Arr: Ludvig Nordström-sällskapet & Västernorrlands museum