Novellcafé

Janne Vängman-sällskapet gästar oss och bjuder på berättelser.


Ja ä inte dö än, sa Janne Vängman − Ljuger gör ja inte − Skål och tack – ”Tjo flöjt”− Slut i Kapernaum …

Tisdagen den 9 april, kl. 18, Olof Högberg-salen, Härnösands bibliotek. – Vi bjuder på kaffe och kaka för 10 kr.

Arr: L u d v i g  N o r d s t r ö m-s ä l l s k a p e t