ÅRSMÖTE LUDVIG NORDSTRÖM-SÄLLSKAPET
Tisdagen den 12 mars, kl. 17
Ludvig Nordström-rummet, Härnösands bibliotek.
VÄLKOMMEN!