Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Archive for the 'Uncategorized' Category

En Mor skriver till sin Son

tisdag, september 6th, 2016

Stenhammar, Hernösand 24.10.1901 Min käre Ludwig! […] Tack min käre Gosse för ditt bref som var så välkommen, men, om inte jag mistar mig, tycks du nog inte vara rigtigt nöjd med staden och dess innevånare, det var ledsamt, måtte bara framtiden blifva bättre än du tror inom de närmaste åren. Beskrifningen på ditt rum, […]

Ludvig Nordström-sällskapet 20 år 25/2 2012

onsdag, december 7th, 2011

  11.30  Utdelning av 2012 års Ludvig Nordström-pris till Mats Kempe 11.45  Mats Kempe håller ett föredrag 12.30- ca13.00  Priserna i skrivtävlingen ”Lilla Lubbe” delas ut (13.15 L U N C H P A U S) 14.15  Sverker Sörlin föreläser om ”Ludvig Nordström och politiken” 15.00 (ca) Avslutning Lokal: Olof Högberg-salen, Sambiblioteket Härnösand Arr: Ludvig […]

?>